AEC-bodemas


AEC-bodemas wordt in Nederland al sinds 1981 als een gecertificeerd product toegepast als ongebonden materiaal in grond- en wegenbouwkundige werken ter vervanging van zand en grind; bijvoorbeeld als ophoogmateriaal in geluidswallen of wegen of voor de herinrichting van voormalige stortplaatsen.

De toepassing van AEC-bodemas past prima in een circulaire economie. In Nederland is jaarlijks 120 à 140 miljoen ton aan bouwstoffen nodig die voor een belangrijk deel worden geïmporteerd uit het buitenland. Door toepassing van AEC-bodemas wordt bespaard op het gebruik van primaire grondstoffen waardoor onze leefomgeving niet verder wordt aangetast.

Green Deal

Een verantwoorde toepassing van ongebonden AEC-bodemas was vanaf 1981 goed mogelijk mits de beschermende IBC-maatregelen (Isoleren, beheersen en controleren) zorgvuldig werden uitgevoerd. Een verdere verbetering van de kwaliteit heeft uiteraard de voorkeur. Daarom heeft de Rijksoverheid samen met de AEC’s  in 2012 de Green Deal ‘Verduurzaming Nuttige Toepassing AEC-bodemas’ gesloten.  De afspraak is dat vanaf 2017 de helft van alle bodemassen voldoet aan de wettelijke normen voor een vrij toepasbare bouwstof. Vanaf 2020 geldt dit voor alle bodemassen. Dit kan bereikt worden op 2 manieren:

  1. In ongebonden toepassingen waarbij de bodemas intensief gewassen moet worden met als nadeel dat er verontreinigd water ontstaat en een slibfractie die gestort moet worden.
  2. In gebonden toepassingen waarbij de verontreinigingen worden opgesloten zodat uitloging wordt voorkomen. Het AEC-granulaat kan worden toepast in betonproducten en gebonden funderingen.

Rock Solid heeft vooralsnog de keuze gemaakt voor de tweede werkwijze.

AEC-granulaat

Na aanvullende bewerking van de AEC-bodemas ontstaat AEC-granulaat welke geschikt is voor gebonden toepassingen zoals:

Door onze kwalitatief hoogwaardige opwerking, is ons gecertificeerde AEC-granulaat gegarandeerd geschikt voor deze toepassingen.

Neem contact op

(Koude) immobilisatie


Immobilisatie is een gekende en erkende technologie waarbij minerale bindmiddelen (cement of cementvervangers), eventueel met additieven, worden gebruikt om van reststoffen nuttige toepassingen te maken. Het cement zorgt voor samenhang en legt eventuele verontreinigingen duurzaam vast.

Meer over (koude) immobilisatie