Kostenreductie voor aannemers en AEC's


Rock Solid is sinds de oprichting in 2006 een belangrijke speler in de markt van AEC-bodemas. Door bodemas als bouwstof toe te passen in grond-, weg- en waterbouwprojecten wordt bespaard op natuurlijke grondstoffen en wordt een kostenreductie voor aannemers en AEC's gerealiseerd.

Energie uit afval

Na een eerste scheiding worden het niet herbruikbare huishoudelijk afval en gemengd bedrijfsafval verbrand in een Afval Energie Centrale. Door verbranding wordt er energie geproduceerd die direct kan worden gebruikt in woningen en bedrijven.

Terugwinning van ferro en non-ferro

Door innovaties zijn in de loop der jaren de opwerkingstechnieken steeds verfijnder geworden. Uiteraard verwijderen wij alle ferro en de grovere fracties non-ferro (2-50 mm.) uit de keten.

AEC-bodemas

AEC-bodemas wordt in Nederland al sinds 1981 als een gecertificeerd product toegepast als ongebonden materiaal in grond- en wegenbouwkundige werken ter vervanging van zand en grind.

Toeslagmateriaal voor beton


Rock Solid heeft er vanaf haar oprichting naar gestreefd de opwerking van AEC-bodemas naar een hoger niveau te tillen. Een voorbeeld hiervan is het initiatief van de oprichters van Rock Solid uit 2008, om de CUR-commissie in het leven te roepen waarin samen met universiteiten, onderzoeksinstituten en de betonindustrie, onderzoek is gedaan naar toepassing van AEC-granulaat in beton (CUR no. 116).

Meer over toeslagmateriaal voor beton