(Koude) immobilisatie


Immobilisatie is een gekende en erkende technologie waarbij minerale bindmiddelen (cement of cementvervangers), eventueel met additieven, worden gebruikt om van reststoffen nuttige toepassingen te maken.

Het cement zorgt voor samenhang en legt eventuele verontreinigingen duurzaam vast. Daarmee is een secundaire bouwstof geboren, die zijn toepassing vindt in de grond-, weg- en waterbouw, zoals funderingen voor wegen en terreinen. Additieven kunnen nodig zijn om de milieu hygiënische eigenschappen te verbeteren. Het bindmiddel zorgt voor een samenhangende en verdichte (lees: nagenoeg impermeabele) bouwstof met een specifiek op de toepassing afgestemde druksterkte. Immobilisatie bespaart op primaire grondstoffen en zorgt voor het sluiten van de materialenkringloop. Dit is goed voor het milieu en bespaart kosten.

De door ons geproduceerde AEC-granulaten zijn uitstekend geschikt voor deze gebonden toepassing en voldoen aan de vereiste normen.

Onze producten zijn gecertificeerd volgens BRL 9322

De immobilisaten brengen wij o.a. op de markt onder de merknamen:

  • StabiBase: een eigen product van Rock Solid
  • SolarBase: een product dat Rock Solid samen met NV Afvalzorg heeft ontwikkeld
Meer over onze recepturen

StabiBase

StabiBase is een vrij toepasbare vormgegeven bouwstof die voor meer dan 90% uit minerale reststoffen bestaat.

SolarBase

Rock Solid heeft samen met NV Afvalzorg, SolarBase ontwikkeld; een duurzame fundering voor het plaatsen van o.a. zonnepanelen.

Onze recepturen

Door onze kennis van zowel AEC-granulaat als betontoepassingen, kunnen wij u maatwerk leveren.