Toeslagmateriaal voor beton


Rock Solid heeft er vanaf haar oprichting naar gestreefd de opwerking van AEC-bodemas naar een hoger niveau te tillen.

Een voorbeeld hiervan is het initiatief van de oprichters van Rock Solid uit 2008, om een CUR-commissie in het leven te roepen waarin samen met universiteiten, onderzoeksinstituten en de betonindustrie, onderzoek is gedaan naar toepassing van AEC-granulaat in beton (CUR no. 116). De destijds opgestelde criteria waaraan AEC-granulaten moeten voldoen voor een veilige toepassing in beton (BRL 2507), zijn nog steeds van toepassing. Mede op initiatief van Rock Solid wordt de BRL 2507 momenteel uitgebreid zodat ook geborgd wordt dat het beton waarin AEC-granulaten zijn toegepast voldoet na de sloopfase, de tweede levensfase.

De door Rock Solid geproduceerde AEC-granulaten zijn gecertificeerd en voldoen volledig aan de gestelde normen.

De AEC-granulaten kunnen goed worden toegepast in producten als:

  • Stoeptegels
  • Stelconplaten
  • Legoblokken
  • Etc.

Graag adviseren wij u over verantwoorde milieu hygiënische- en civieltechnische toepassing van ons AEC-granulaat.

Neem contact op

Energie uit afval


Na een eerste scheiding worden het niet herbruikbare huishoudelijk afval, en gemengd bedrijfsafval, verbrand in een Afval Energie Centrale (AEC). Door verbranding wordt voorkomen dat dit niet herbruikbare afval wordt gestort en wordt er energie geproduceerd (elektriciteit en warmte) die direct kan worden gebruikt in woningen en bedrijven.

Lees verder