Energie uit afval


Na een eerste scheiding worden het niet herbruikbare huishoudelijk afval, en gemengd bedrijfsafval, verbrand in een Afval Energie Centrale (AEC).

Door verbranding wordt voorkomen dat dit niet herbruikbare afval wordt gestort en wordt er energie geproduceerd (elektriciteit en warmte) die direct kan worden gebruikt in woningen en bedrijven. De as die na verbranding achterblijft heet AEC-bodemas en wordt door ons opgewerkt voor verder gebruik.

Opwerking

Bij de opwerking worden de in de AEC-bodemas aanwezige ferro- en non-ferro metalen door Rock Solid teruggewonnen. Daarnaast worden de onverbrande delen die nog in de bodemas aanwezig zijn afgescheiden. Deze onverbrande delen worden teruggebracht naar de AEC om alsnog verbrand te worden. Wat resteert zijn de minerale delen, AEC-granulaat, die hun toepassing vinden als vervanging van zand en grind in beton, in ophogingen en funderingen.

Neem contact op

Terugwinning van ferro en non-ferro


Door innovaties zijn in de loop der jaren de opwerkingstechnieken steeds verfijnder geworden. Uiteraard verwijderen wij alle ferro en de grovere fracties non-ferro (2-50 mm.) uit de keten. Maar ook zijn we in staat zelfs uit zeer fijne fracties bodemas (0-2 mm) non-ferro terug te winnen.

Lees verder