Deze 800 meter lange wal van bodemas is boven op de VAM-berg aangelegd.

Het openbare en recreatieve deel van de stortplaats wordt door de wal afgeschermd van het deel waar Attero nog tot 2033 niet te verwerken reststromen stort. Attero voert het project uit in samenwerking met Afvalzorg. Het bevoegd gezag is de provincie Drenthe. De wal gaat bestaan uit 2,5 miljoen ton bodemas, die na aanleg een afdichting krijgt van een speciale zandlaag, een dikke plastic folielaag en een grondlaag. De hoogte van het Dak van Drenthe is gelimiteerd tot 48 meter boven maaiveld (63 meter boven NAP). Dat is de nu maximale hoogte die in de vergunning van Attero is opgenomen. Ook betekent de aanleg van de wal een duidelijke fysieke scheiding met het deel van de stortplaats waar Attero nog tot 2033 niet te verwerken reststromen stort.

Naast de aanleg van het Dak van Drenthe heeft de provincie een fietsparcours op de VAMberg aangelegd. Hiermee wil de provincie Drenthe haar positie als dé fietsprovincie van ons land behouden. Het parcours is inmiddels in gebruik genomen.

  • Periode: 2017-2020
  • Aangeleverde tonnen: ca. 1.000.000
  • Materiaal: AEC-bodemas
  • In samenwerking met: Afvalzorg

Samenwerken met Rock Solid aan uw volgende project?

Neem contact op
Terug naar overzicht
Wij zijn Rock Solid

Van huisvuil naar nieuwe grondstof


Rock Solid is sinds de oprichting in 2006 een belangrijke speler in de markt van AEC-bodemas. Door bodemas als bouwstof toe te passen in grond-, weg- en waterbouwprojecten wordt bespaard op natuurlijke grondstoffen en wordt een kostenreductie voor aannemers en AEC's gerealiseerd.

Meer over ons