De N381 had in de provincie Friesland een standaard profiel voor een autoweg, de weg was betrekkelijk smal rond Appelscha en had gelijkvloerse kruispunten.

Daarnaast lag er tussen Wijnjewoude en Oosterwolde veel bebouwing langs de weg. De provincie Friesland heeft in 2014-2015 een groot deel van de N381 ingericht als een volwaardige, goed doorstromende Provinciale weg. De gehele route is ongelijkvloers uitgebouwd, deels verlegd over een nieuw tracé tussen Wijnjewoude en Oosterwolde, en gedeeltelijk verbreed naar 2x2 rijstroken tussen Drachten en Donkerbroek.

  • Periode: 2014
  • Aangeleverde tonnen: 65.000
  • Materiaal: bodemas

Samenwerken met Rock Solid aan uw volgende project?

Neem contact op
Terug naar overzicht
Wij zijn Rock Solid

Van huisvuil naar nieuwe grondstof


Rock Solid is sinds de oprichting in 2006 een belangrijke speler in de markt van AEC-bodemas. Door bodemas als bouwstof toe te passen in grond-, weg- en waterbouwprojecten wordt bespaard op natuurlijke grondstoffen en wordt een kostenreductie voor aannemers en AEC's gerealiseerd.

Meer over ons