In de Houtrakpolder in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude door Afvalzorg een groot recreatiegebied aangelegd.

Het gebied vormt een natuurlijke grens tussen het drukke aangrenzende Westelijke Havengebied van Amsterdam en de groene bufferzone Spaarnwoude.

De terpen van dit kunstwerk aan het Noordzeekanaal zijn een trekpleister voor recreanten. Aan dit project is vanaf 2012 gewerkt en er werden in totaal circa 3 miljoen m³ secundaire bouwstoffen in toegepast. Als het Groene Schip in zijn geheel klaar is zal het uit 3 delen bestaan: een noordelijk, midden en zuidelijke gedeelte. Het noordelijke deel van Het Groene Schip is inmiddels klaar en is grotendeels gebouwd middels de toepassing van AEC-bodemas afkomstig van afvalenergiecentrales.

Volgens de doelstelling voor de bufferzone wordt de Houtrakpolder ingericht voor extensieve recreatie. Dit betekent veel natuur en fiets- en wandelpaden (struinpaden). Het Groene Schip wordt door Afvalzorg opgeleverd aan Staatsbosbeheer met een recreatieve inrichting én een weg naar de top.

  • Periode: 2013-2017
  • Aangeleverde tonnen: 650.000
  • Materiaal: AEC-bodemas
  • In samenwerking met: Afvalzorg en Markus BV, Staatsbosbeheer en de gemeente Haarlemmerliede Spaarnwoude

Samenwerken met Rock Solid aan uw volgende project?

Neem contact op
Terug naar overzicht
Wij zijn Rock Solid

Van huisvuil naar nieuwe grondstof


Rock Solid is sinds de oprichting in 2006 een belangrijke speler in de markt van AEC-bodemas. Door bodemas als bouwstof toe te passen in grond-, weg- en waterbouwprojecten wordt bespaard op natuurlijke grondstoffen en wordt een kostenreductie voor aannemers en AEC's gerealiseerd.

Meer over ons