10 mei 2021

Een eigen naam

Sinds 2015 werkt Rock Solid binnen een VOF samen met Afvalzorg. Deze VOF heet nu NaviQ.

NaviQ is een samensmelting van Novi (nieuw), Navigeren, IQ en AVI. En staat hiermee symbool voor onze visie; onze klanten op een duurzame, nieuwe én innovatieve manier ontzorgen bij AEC-bodemas vraagstukken. 

Afvalzorg en Rock Solid werken binnen de vof Rock Solid | Afvalzorg sinds 2015 samen in de markt van AEC-bodemasopwerking. Afvalzorg vanuit haar kennis als grote Nederlandse speler op het gebied van afvalverwerking, recycling en herontwikkeling van verontreinigde terreinen. Terwijl Rock Solid gespecialiseerd is in het bewerken en toepassen van industriële reststoffen, met name AEC-bodemas. Kortom onze diensten blijven gelijk, maar ons team gaat met een nieuwe naam vol enthousiasme, inzet en nieuwe ideeën deze zomer in! 

Bekijk de website van NaviQ
From waste to value

Wij zijn Rock Solid


Minerale reststoffen van thermische industriële processen worden meestal gezien als afvalstoffen, maar niet door Rock Solid. Wij zien deze reststoffen als nieuwe grondstof voor verschillende toepassingen.

Meer weten?