SolarBase


Rock Solid heeft samen met NV Afvalzorg, SolarBase ontwikkeld; een duurzame fundering voor het plaatsen van zonnepanelen.

Deze betonachtige fundering, op basis van gecertificeerde bouwstoffen, heeft goede verankerings- en fundering technische eigenschappen. Het is nagenoeg op elke ondergrond te plaatsen omdat er niet in de bodem geboord hoeft te worden. Kortom; een zeer geschikte fundering voor stortplaatsen waarbij verankering middels palen niet mogelijk is omdat hierdoor de bovenafdichting beschadigd zou worden.

Zonnepanelen kunnen met SolarBase dicht bij de grond worden geplaatst. Dat betekent minder risico’s bij windbelasting. Maaiwerk is verleden tijd, net als erosieproblemen of risico’s op afschuiving bij taluds, geluidswallen en dijken. Bovendien is SolarBase geschikt om een tweede keer als fundering of andersoortige toepassing te fungeren.

Terug naar (koude) immobilisatie

StabiBase

StabiBase is een vrij toepasbare vormgegeven bouwstof die voor meer dan 90% uit minerale reststoffen bestaat.

SolarBase

Rock Solid heeft samen met NV Afvalzorg, SolarBase ontwikkeld; een duurzame fundering voor het plaatsen van o.a. zonnepanelen.

Onze recepturen

Door onze kennis van zowel AEC-granulaat als betontoepassingen, kunnen wij u maatwerk leveren.